• Personal-prayer-en
Hebrew (Israel)English (United Kingdom)
please register and login to private area
 
JA slide show

Select a movie

9qFxT8VivXQ

Search Only:

Search Keyword אושר

Total: 35 results found.

Page 1 of 2
1. ירח דבש לנצח
(רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) /מאמרי דף הבית)
... כלכלי. הציפיות גדולות . האהבה לוהטת. הרצון  עז כי כך ימשיכו החיים תמיד . אלא שבתוך הלב מתגנבת מחשבה איפה הם כל הזוגות המאושרים. למה דעכה יקוד אהבתם. איך נהפכו פניהם מאבוקת אור לערפל . האם גם עלי יעבור ...
... אשר תפנו ובזכות הכבוד שנתתם לתורה תזכו לחיים טובים וארוכים.חיים של אושר ועושר חן וכבוד. אנו ניתן לכם מראש חוות דעת על סוג התיקון הנדרש לספר התורה שלכם ופירוט עלויות. והזמן הנדרש לביצוע אם נמצא בתחום ...
... "ועצר" פסולה.[רמז בתורה לכך כי עצר השם בעד כל רחם בבית אבימלך]. לאחר שנה מהחלפת המזוזה. נשמעה הבשורה הטובה כי זכו לחבוק בן  לאושרם ולשמחתם. המזוזה נעדרת הפרנסה נחסרת המזוזה מהודרת ההצלחה גוברת  ...
4. עילוי נשמה
(מאמרים/שונות)
... לתמוך בישיבה כמקודם. נתרגשו מאד ראשי הישיבה מתום ליבה וצדקת נפשה של אלמנה זו, והבטיחוה למלאות את מבוקשה לשמור את אמירת הקדיש כמו עד כה. הבטחה זו מילאה את נפשה אושר אין קץ, וכשברק של אושר מנצנץ מעיניה ...
5. המחזור החודשי מסדרת תורה מן השמים
(מאמרים/תורה מן השמים)
...  - - - להבהרת הדברים, ניעזר בקטעים מתוך מאמרו של ד"ר אלי יוסף שוסהיים, "בריאות ואושר בחיי הנישואין" [בתוספת דברי הסבר והדגשה]:   מבחינה כרונולוגית קיימת התאמה מדוייקת להפליא בין המסורת היהודית לבין ...
6. זהירות מכעס בל ג בעומר
(מאמרים/לג בעומר הילולא דרשבי)
... ממרחק באים ונדחקים במקום צר מאוד, ואעפ"כ שמחים בכל כוחום ולאושרם אין קץ, ואין דבר העומד בפניהם מה שיוכל לחסום פרץ ימים ונהרות השמחה שבוקע מלבם הטהור של ישראל, וזה לבד עדות הוא לכל באי העולם והוכחה ברורה ...
7. ייצר התאווה וכבישתו
(מאמרים/העצמה אישית)
... תהא תכלית השמחה כמבואר ברמב"ם (סוף הלכות מלכים) שלכך נתאוו הנביאים והחכמים לימות המשיח שיזכו לדעת את ה', ובזה ראו את תכלית אושרם ושמחתם ואף שהשמחה והשפע הגשמי יהא גדול מאד לעתיד, זהו אינו אלא אמצעי למטרה, ...
8. תרופת פלא למתח דאגה וחרדה
(מאמרים/אמונה ובטחון)
כיצד משתחררים מכבלי החרדה המתח והדאגה עידן החרדה האושר! מעט אושר בחיים... אולם בראש ובראשונה כיצד משתחררים מכבלי החרדה, המתח והדאגה, המכלים את האדם גופנית ונפשית. - תקופתינו מכונה בשם – "עידן ...
9. השגחה פרטית והדרכים להשיג אותה
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... השאיפה והחשק לידבק במידה זו, וזאת בשינון הנחיצות והמעלה שבמידה זו, שאי אפשר מבלעדיה, בשכרה העצום ובתכליתה, ולהתלהב להשיגה, ולהתענג במחשבתו ובדמיונו היאך חי הוא עם מדה זו, כמה מאושרים חייו, כמה קרוב הוא ...
10. אמונה ובטחון הלכה למעשה
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... את עצמו למוצלח ומאושר במשכורת של אז, הרי שחייב הוא לראות את עצמו היום מוצלח ומאושר במשכורת של היום ולשמוח בה כי זהו המקסימום שניתן להשיג היום. כך צריכה להיות ההסתכלות במצב העליות והירידות של ימינו, ...
... כי עד כאן הוקצבה המכסה למשכורת מכובדת, וכיוצא. ומי שראה פעם את עצמו למוצלח ומאושר במשכורת של אז, הרי שחייב הוא לראות את עצמו היום מוצלח ומאושר במשכורת של היום ולשמוח בה כי זהו המקסימום שניתן להשיג היום. ...
12. פרק יח - ישוב הדעת
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... רק בכח האמונה. ובא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. כב. הזוכה לאמונה זכה ובהירה וחש שהוא עם ה' - רואה את אושרו האמיתי כבר בחיים חיותו האיש היהודי שזכה שאמונתו זכה ובהירה, אין דרגתו רק בענין ...
13. פרק טז - התבוננות
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... תקוותיו ושאיפותיו, וגם אם יראה את חבריו מצליחים ביותר במה שהוא שאף להצליח ולא הצליח, לא יקנא בהם, לפני שיחוש שבעצם הוא המאושר האמיתי, כי הוא חוסך והמה מבזבזים, ומה יש לקנאת במבזבזים כספם בטיולים ובילויים ...
... לקנותה, ולחזק את השאיפה והחשק לידבק במידה זו, וזאת בשינון הנחיצות והמעלה שבמידה זו, שאי אפשר מבלעדיה, בשכרה העצום ובתכליתה, ולהתלהב להשיגה, ולהתענג במחשבתו ובדמיונו היאך חי הוא עם מדה זו, כמה מאושרים חייו, ...
15. פרק יב - מפלאי מבחני האמונה
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... ולשמוח בה, כי בזה זוכה הוא לצאת מן העולם שמח ומאושר, שלם בכל השלמויות כולם, כי היא תכלית הכל, ובאם בא הוא לעולמו עם מידה זו יתקבל הוא כצדיק גמור, ולא יתבזבז משולחנו כלום לנצח נצחים ולא יבוש ולא יכלם גם ...
16. פרק ל"ט - מ"ז
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... - אדם גבה קומה, יפה תואר ומראה, הוא המאושר והחשוב, ומשתייך לשכבה העליונה בציבור. אולם כבר ראינו אצל שמואל הנביא, כשבא להמליך את אחד מבני ישי, ונתן עינו באליאב, אחי דוד, וסבר שמואל שוודאי עליו נתכוון ...
17. פרק ל"ה - ל"ח
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... פרטית, ובפרט על הבני אדם. הכל בהשגחה עליונה - בן זה לאיזה הורים ייוולד, להורים דתיים או חילוניים, להורים עשירים או עניים, להורים מאושרים או מדוכאים, חולים או בריאים, להורים אשכנזים או ספרדים או כל ...
18. פרק כ"ח - ל"ד
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... מוצעים לבת המלך להיותם בני מלכים חשובים, אלא שנבחר מתוכם אותו נסיך - אצלם יש מקום לקנאה, אחר שגם הם היו יכולים לזכות באותו אושר נפלא. ובכן, אומר הרב ''אבן עזרא'', אדם שקיבל משהו בגזירת א-ל עליון ומנת ...
19. פרק י"ח - כ"ז
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... שלעתיד עיקר האושר והשמחה ושלמות הבריאה תהא בכך שיתגלה סוד ''הייחוד השלם'' - שיתגלה ייחודו יתברך אשר אין עוד מלבדו כלל. ואם כן, כמה שיותר צעד האדם לכיוון תכלית זו בזמן חושך הגלות, הרי שבכך הכין והכשיר ...
20. פרק י"ב - י"ז
(מאמרים/אמונה ובטחון)
... לטובה, ואף שהנך בטוח שהטוב הוא רק באם אנשא ואהיה בעל אשה וילדים, ורק בכך הנך רואה את עתיד חייך המאושרים והמיוצבים בעבודת ה', עליך להיות בטוח שראיית הקדוש-ברוך-הוא רואה למרחוק הרבה יותר משלך, והנעשה במצבך ...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Click on this banner and Recommend to a friend
tmuna-reka-160-pixel-w

Evil Eye

.

tmuna-reka-160-pixel-w

Elevating the souls


tmuna-reka-180-15

Mezuzah


tmuna-reka-180-15

Tfilin

תפיליןRegistration

tmuna-reka-160-pixel-w
tmuna-reka-1-pixel
tmuna-reka-160-pixel-w
tmuna-reka-180-15

Torah

YIZKOR – REMEMBER

izkor

merit

Sample image

Merit - For members only

Dear visitor! We are working to raise the content, many articles and movies. For your convenience use the search component above. Click for example To get results for the word "happiness".

הנך נמצא ב: דף הבית

Prayer

iStock_000004156857XSmall

Will soon

Dear soul family

iStock_000008928925XSmall


Help Lyakircm immortalized them on

Important moments in your

iStock_000007388713XSmall

Pray Lhtzlhtcm

Simchat Bar Mitzvah

iStock_000009359919XSmall

Pray for the success Tzatzaichm

 • Login
  Pre-text
  Post-text
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.