• Personal-prayer
Hebrew (Israel)English (United Kingdom)
הרשם לאתר וזכה בתפילה וברכה על ציון הרשב"י הקדוש. שנה טובה ומתוקה
 

סעודת עניים

חנוכת בית

חנוכת הבית

דוד המלך כותב בספר התהילים

אם השם לא יבנה בית שווא עמלו בוניו בו

הכוונה כי לכל בניית בית אנו זקוקים להרבה עזרה משמיים

שהדירה תתאים לצרכינו המלאים ותמלא את ציפיותינו

ושתשרה בו הברכה. ללא שום עין רעה וצרה חלילה

חכמינו ז"ל אמרו דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם

לרוב האנשים אין זה דבר פשוט כלל להגיע לקורת גג משלהם

עליכם להכיר טובה לבורא עולם על שזיכה אתכם ליום חשוב זה

בשמחכם את בניו העניים והנמצאים במצוקה אתם מטים את הכף לזכותכם

הצדקה והחסד הם יסודות איתנים להעמיד עליהם בית של שלום טובה וברכה

בהשתדלותכם נגרמה שמחה לשבורי לב. מדה נגד מידה ישמח אתכם בורא עולם

וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם . עם רוב נחת מכל בני ביתכם

שימו לב ! השקעתם הון תועפות ברכישת הבית אל תשכחו לבטח את השקעתכם. סעודת עניים היא ערכת מגן. ביטוח כולל ומקיף במחיר סמלי. לא רק לקירות הבית אלא לכל המתגוררים בו ולכל ימי חייכם

 

סעודת עניים שתתרמו לרגל יום שמחת לבכם כנהוג מאז ומקדם בתולדות העם היהודי הוא אשר יפתח לכם את שערי השמים שישפיע לכם בורא עולם מאוצרו הטוב

חיים ארוכים. בנים ברוכים. ומזונות מורווחים

בעת עריכת הסעודה מסובים לפחות עשרה אנשים שיש להם כוח של ציבור שתפילתם קרובה להתקבל. מזכירים את שמות בני הבית וזכות הברכות שכולם מברכים נזקפות לזכותכם

 

דמי עריכת סעודת עניים:

(התרומה באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Donate)

אפשרות מס' 1 - ארוחה מכובדת - תרומה בסך 560 ₪

 

אפשרות מס' 2 - ארוחה פשוטה - תרומה בסך 280 ₪

 

 

צור קשר

 

 

 

 

 

 

 

בר מצווה / בת מצווה

בר\בת מצוה

חתן בר מצווה \ בת מצווה ביום שמחתכם מזכירים אתכם על ציון התנא הקדוש "רבי שמעון בר יוחאי"

פותחים שערי שמים להצלחתכם ולשמחתכם

ביום גדול זה הבן או הבת נכנסים בעול תורה ומצוות

 

הרשב"י כותב בזוהר הקדוש שיש ענין לשמוח ביום גדול זה כמו ביום בו הצאצאים נכנסים לחופה

 

בזוהר הקדוש מתואר איך שרבי שמעון בר יוחאי עשה סעודה גדולה ביום הכנס בנו רבי אלעזר בעול תורה ומצוות והזמין את התלמידי חכמים ושמח שמחה גדולה והסביר את גודל שמחתו כי ביום זה יורדת נשמה קדושה לתוך נער הבר מצווה

 

לכן נוהגים בעם ישראל מאז ומקדם לערוך סעודת מצווה לרגל יום הבר מצווה

 

 

שמחה גוררת שמחה או צער ח"ו ?

ונהגו להפריש צדקה לשמח לב עניים כמבואר במדרש ובקבלה כי בכל עת שהקב"ה מזכה את האדם והשמחה שרויה במעונו יש לו לעשות גם סעודה לעניים וצדקה זו היא מגינה עליו שהשטן לא יבלבל את השמחה עם כל מיני הפרעות ותרעומות למיניהם

וכן כתב בספר קב הישר [פרק י]

 

צריך האדם ליזהר כשיעשה סעודת מצוה, כגון, מילה, או סעודת אירוסין, או נשואין וסעודת בר מצוה יהדר להיות בתוך הקרואים עניים ואביונים ולהשגיח עליהם בדברים נאים, כי העושה שמחה לבנו או לבתו ולא הזמין לסעודה עניים אזי מתעורר הקטרוג מלילית הרשעה ומס"א עד שמביאים איזה יסורין ומדות הקשות על בעל הסעודה. וכן מצינו אצל איוב שעשה סעודה עם בניו ולא היו שם עניים וקטרג השטן עד שהמית את בניו ובנותיו של איוב, ונטל הימנו עושרו ובהמותיו ולא נח מרגזו עד שהביא עליו יסורין.

על כן צריך הבעל הסעודה ליזהר להזמין עניים לסעודה כדי שלא יקטרג הקטיגור, ולא עוד אלא כיון שמבקש עניים לסעודה קטיגור נעשה סניגור

ובורא עולם מבטיח לכם אם אתה משמח את שלי [העניים] אני משמח את שלך [משפחתך]

 

שימו לב ! השקעתם הון תועפות בשמחת הבר מצווה אל תשכחו לבטח את השקעתכם. סעודת עניים היא ערכת מגן. ביטוח כולל ומקיף במחיר סמלי. לא רק ליום הבר מצווה אלא מסייעת הרבה שהצאצאים יעברו את גיל ההתבגרות בשלום

 

האם אתם חפיצים שההורים והסבים מגן עדן יבואו להשתתף בשמחתכם ?

כתבו הספרים הקדושים ובן יכבד אב ואם בזה, בבואם מגן עדן לראות את פניו בעת שמחתו, כגון בשבתות וימים טובים, או שעושה סעודת ברית מילה לבנו, או סעודת בר מצוה, או חתונה וכדומה איזה שמחה של מצוה, כתב הרשב"י בזוהר הקדוש[פ' פנחס] שבאים אביו ואמו מגן עדן לראות בשמחתו ולשמוח עמו. ובתנאי קודם למעשה צריך לשתף בשמחתו להקב"ה יתברך שמו ויתעלה, דהיינו שייהנו מהסעודה שעשה. תלמידי חכמים ועניים ואביונים, ואז מוציא הקב"ה אביו ואמו מגן עדן, שהם שותפין עם הקב"ה ית"ש באדם, כמפורש בגמרא (קידושין ל' ע"ב) ג' שותפין באדם הקב"ה ואביו ואמו כו', והוא כדי לראות גם הם בשמחת בניהם בעוה"ז.

סעודת עניים שתתרמו לרגל יום שמחת לבכם כנהוג מאז ומקדם בתולדות העם היהודי הוא אשר יזכה אתכם בהשתתפות ההורים והסבים נשמתם עדן והוא אשר יפתח לכם את שערי השמים שישפיע לכם בורא עולם מאוצרו הטוב

חיים ארוכים. בנים ברוכים. ומזונות מורווחים

בעת עריכת הסעודה מסובים לפחות עשרה אנשים שיש להם כוח של ציבור שתפילתם קרובה להתקבל. מזכירים את שם חתן הבר מצווה ואת שמות ההורים וזכות הברכות שכולם מברכים נזקפות לחתן הבר מצווה וההורים

 

דמי עריכת סעודת עניים מתבצעת בדרגות שונות:

(התרומה באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Donate)

א'] המעולה ביותר - תרומה כפי ערך עשר מנות אשר אתם מזמינים לסעודת הבר מצווה [סעודה בעין יפה]

 

ב' ] תרומה בסך 560 ₪ [סעודה מכובדת]

 

ג' ] תרומה בסך 280 ₪ [סעודה פשוטה]

 

הקפידו למלא את שם חתן הבר מצווה עם שם האב והאם ע"מ שנוכל להזכירם לברכה.

 

 

צור קשר


 

 

חתן וכלה

חתן וכלה יקרים !

מזכירים אתכם לטובה ביום חופתכם על ציון הרשב"י פותחים שערי שמים עבור הצלחתכם

 

אתם מפליגים לעת עתה עם ספינתכם לים החיים הסוערים

הינכם מצפים ומשתוקקים כי מן השמים ירעיפו עליכם חיים טובים

אהבה אחווה שלום ורעות.שלווה. ילדים בריאים ומחוננים. פרנסה בשפע

גם אנחנו מאחלים לכם ומברכים אתכם עם כל הברכות הטובות

 

אמנם כפי שהנכם מכירים את העולם מסביבכם. רבים מן האנשים לא זכו לחיי שמחה ושלווה חלקם מתייסרים בייסורי גוף ונפש. חלקם מיוסרים בעוני. ואחרים לא זכו להיפקד בילדים או מתייסרים בצער גידול בנים.

 

בוודאי צריך לעשות השתדלות מעשית להשיג את כל הנ"ל כדרכו של עולם. אלא שברבים מן המקרים אנו עדים למצבים שהשתדלות לא מועילה ומה שעושים משיגים תוצאה הפוכה.

האם ניתן לעשות משהו בענין ? בהחלט כן !

 

על מנת להשיג את הדברים הנ"ל צריך זכיות. הכוונה כי בשמים בודקים אם האדם ראוי לברכה ואוי לנו אם ישקלו את מעשינו בדקדוק. משפיעים עלינו מן השמים לפנים משורת הדין.

ועל מנת שנזכה שבורא עולם יתנהג איתנו לפנים משורת הדין ישנה עצה שלימדו אותנו רבותינו ז"ל

כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים

 

יש חוק טבע במידה שאדם מודד כך מודדים לו מן השמים

ישנם יהודים עניים וביניהם כאלה שהיו מבוססים בעבר ונתהפך עליהם הגלגל שעיניהם כלות לסעודה מזינה. ואין ידם מספקת

 

אתם נותנים בעין יפה לעניים ולמשפחות במצוקה כנגד זה ישפיעו עליכם מן השמים בעין יפה

בורא עולם מבטיח לכם אם אתם משמחים את שלי [עניים] אני משמח אתכם

 

ואם כי הסגולה של סעודת עניים נצרכת לכל עת שמחה . אך בשמחת חתן וכלה יש לה משנה תוקף כמבואר בתלמוד במסכת ברכות כי חתן וכלה צריכים שמירה מיוחדת כי השטן מקטרג בשעת השמחה והמזיקים מתקנאים בהם

 

שמחה שגוררת שמחה או גוררת ייסורים ח"ו ?

וכן כתב בספר קב הישר [פרק י]

צריך האדם ליזהר כשיעשה סעודת מצוה, כגון, מילה, או סעודת אירוסין, או נשואין וסעודת בר מצוה יהדר להיות בתוך הקרואים עניים ואביונים ולהשגיח עליהם בדברים נאים, כי העושה שמחה לבנו או לבתו ולא הזמין לסעודה עניים אזי מתעורר הקטרוג מלילית הרשעה ומס"א עד שמביאים איזה יסורין ומדות הקשות על בעל הסעודה. כמו שמצינו בסעודת אברהם אבינו כדאיתא במ"ר "ויהי אחר הדברים" אחר שקטרג השטן על אברהם ביום הגמל את יצחק, שעשה אברהם משתה גדול על כל גדולי הדור ולא היה שם שום עני, וכו'. עד שאמר הקב"ה לאברהם "קח נא את בנך את יחידך את יצחק" וגו'.

וכן מצינו אצל איוב שעשה סעודה עם בניו ולא היו שם עניים וקטרג השטן עד שהמית את בניו ובנותיו של איוב, ונטל הימנו עושרו ובהמותיו ולא נח מרגזו עד שהביא עליו יסורין. על כן צריך הבעל הסעודה ליזהר להזמין עניים לסעודה כדי שלא יקטרג הקטיגור, ולא עוד אלא כיון שמבקש עניים לסעודה קטיגור נעשה סניגור

 

הגמרא במסכת שבת [קנו:] מספרת על רבי עקיבא שעמד לחתן את בתו והחוזים בכוכבים אמרו לו כי הם רואים שבתו תמות בליל כלולותיה ולמעשה הוא נשארה בחיים בדרך נס בזכות סעודת עניים [לכתבה המורחבת עם סיפורי חז"ל עיינו באתר מאמר "סגולת סעודת עניים"]

 

 

חתן וכלה יקרים אל תתנו לשטן להפריע את שמחתכם כלל וכלל תנו עוצמה ותנופה לשמחתכם שתלווה אותכם לכל ימי חייכם

שימו לב ! השקעתם הון תועפות בשמחת כלולותיכם אל תשכחו לבטח את השקעתכם. סעודת עניים היא ערכת מגן. ביטוח כולל ומקיף במחיר סמלי. לא רק לליל הכלולות אלא לכל ימי חייכם

האם אתם חפיצים שההורים והסבים מגן עדן יבואו להשתתף בשמחתכם ?

כתבו הספרים הקדושים ובן יכבד אב ואם בזה, בבואם מגן עדן לראות את פניו בעת שמחתו, כגון בשבתות וימים טובים, או שעושה סעודת ברית מילה לבנו, או סעודת בר מצוה, או חתונה וכדומה איזה שמחה של מצוה, כתב הרשב"י בזוהר הקדוש[פ' פנחס] שבאים אביו ואמו מגן עדן לראות בשמחתו ולשמוח עמו. ובתנאי קודם למעשה צריך לשתף בשמחתו להקב"ה יתברך שמו ויתעלה, דהיינו שייהנו מהסעודה שעשה. תלמידי חכמים ועניים ואביונים, ואז מוציא הקב"ה אביו ואמו מגן עדן, שהם שותפין עם הקב"ה ית"ש באדם, כמפורש בגמרא (קידושין ל' ע"ב) ג' שותפין באדם הקב"ה ואביו ואמו כו', והוא כדי לראות גם הם בשמחת בניהם בעוה"ז.

סעודת עניים שתתרמו לרגל יום שמחת לבכם כנהוג מאז ומקדם בתולדות העם היהודי הוא אשר יזכה אתכם בהשתתפות ההורים והסבים נשמתם עדן והוא אשר יפתח לכם את שערי השמים שישפיע לכם בורא עולם מאוצרו הטוב

חיים ארוכים. בנים ברוכים. ומזונות מרווחים

בעת עריכת הסעודה מסובים לפחות עשרה אנשים שיש להם כוח של ציבור שתפילתם קרובה להתקבל. מזכירים את שמות החתן והכלה וזכות הברכות שכולם מברכים נזקפות לחתן והכלה

 

דמי עריכת סעודת עניים מתבצעת בדרגות שונות:

(התרומה באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Donate)

 

א' המעולה ביותר - תרומה כפי ערך עשר מנות אשר אתם מזמינים לסעודת החתונה [סעודה בעין יפה]


ב' תרומה בסך 560 ₪ [סעודה מכובדת ]

 

ג' תרומה בסך 280 ₪ [ סעודה רגילה]


הקפידו למלא את שם החתן והכלה עם שם האם או האב שנוכל להזכיר את שמותיהם לברכה

 

צור קשר 

 

 

 

סעודת עניים

iStock_000009845207XSmall-2-CREDITS
חנוכת בית

סעודת עניים למען ברכת הבית
iStock_000007388713XSmall
חתן כלה
סעודת עניים למען הצלחת הנישואין
iStock_000004156857XSmall
בר מצווה

סעודת עניים למען הצלחת הבנים
 
הנך נמצא ב: דף הבית hidden סעודת עניים

התפילין שלי

תפילין

התפילין שלי

טובה אמיתית ליקירי משפחתכם

עילוי נשמה מכבדים בחיים ולאחר החיים

בשמחת כלולותיכם

חתן וכלה

מתפללים להצלחתכם

בשמחת הבר מצווה

בר מצווה

מתפללים להצלחת צאצאיכם

 • Login
  מלל מעל טופס הרישום
  מלל מתחת טופס הרישום
 • יצירת חשבון
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.