• Personal-prayer
Hebrew (Israel)English (United Kingdom)
הרשם לאתר וזכה בתפילה וברכה על ציון הרשב"י הקדוש. שנה טובה ומתוקה
 

שְׂלשָה עָשָׂר עִקָּרִים

 

שְׂלשָה עָשָׂר עִקָּרִים

 

בס"ד


א. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  מצוי ומשגיח והוא בורא

ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים

 

ב. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא אחד ויחיד, ואין

יחידות כמוהו בשום פנים, והוא לבדו אלוהינו, היה הווה ויהיה

 

ג. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, אינו גוף ואין לו דמות

הגוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל

 

ד. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, קדמון לכל הקדומים,

הוא ראשון והוא אחרון

ה. אני  מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, לו לבדו ראוי להתפלל,

ואין לזולתו ראוי להתפלל

ו. אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי הנביאים אמת

ז. אני מאמין באמונה שלמה, שנבואת משה רבנו ע"ה, היתה אמיתית, ושהוא

היה אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו

 

ח. אני מאמין באמונה שלמה, שכל התורה המצויה כעת בידינו, היא הנתונה

למשה רבנו, ע"ה

ט. אני מאמין באמונה שלמה, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תשתנה

בשום זמן, ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו

 

י. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, יודע כל מעשי בני אדם,

וכל מחשבותם

 

יא. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, גומל טוב לשומרי

מצוותיו, ומעניש לעוברי מצוותיו

יב. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואע"פ שיתמהמה, עם כל

זאת אחכה לו בכל יום שיבוא

 

יג. אני מאמין באמונה שלמה, שתהיה תחיית המתים, בעת  שיעלה רצון

מאת הבורא יתברך שמו, ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים

 

 
הנך נמצא ב: דף הבית hidden-maamarim-daf-baait שְׂלשָה עָשָׂר עִקָּרִים

התפילין שלי

תפילין

התפילין שלי

טובה אמיתית ליקירי משפחתכם

עילוי נשמה מכבדים בחיים ולאחר החיים

בשמחת כלולותיכם

חתן וכלה

מתפללים להצלחתכם

בשמחת הבר מצווה

בר מצווה

מתפללים להצלחת צאצאיכם

 • Login
  מלל מעל טופס הרישום
  מלל מתחת טופס הרישום
 • יצירת חשבון
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.