• Personal-prayer
Hebrew (Israel)English (United Kingdom)
הרשם לאתר וזכה בתפילה וברכה על ציון הרשב"י הקדוש. שנה טובה ומתוקה
 

זמר ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי

בס"ד

שיר ואמרתם

ואמרתם כה לחי , רבי שמעון בר יוחאי.

ואמרתם כה לחי , רבי שמעון צדיקאי:

 

איש אלוקים קדוש הוא , אשרי עין ראתהו , לב חכם ישכיל פיהו , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

ברוך הוא מפי עליון , קדוש הוא מהריון , מאור גליל העליון , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

גיבור ואיש מלחמה , בדת תורה תמימה , מלא מדע וחכמה אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

החבא בתוך מערה , מפני הגזרה , שם למד סתרי תורה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

ושם נברא מעין לו , וחרוב למאכלו , מה טוב חלקו וחבלו , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

זכר צדיק לברכה , דין ריכא ובר ריכא , זכה רבים וזכה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

חדש כמה הלכות , הם במשנה ערוכות , זה  המרגיז ממלכות , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

טהר את עיר טבריה , עשה אותה נקיה , הודו לו משמיא , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

ידע כל הנסתרות , דבריו עושים פרות , בטל כמה גזרות , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

כל ימיו אשר חיה , אות הקשת לא נהיה , כי הוא אות עולם היה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

לכל ישראל האיר , בסוד תורה הבהיר , כאור החמה מזהיר , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

מקום בחר בשמיא , עם הנביא אחיה , זה מבני עליה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

נחמד מאוד למעלה , זכה ליקר וגדלה , כתר עליון לו נגלה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

סיני סיני לו נקרא , ארי שבחבורה , ממנו תצא תורה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

עשה שבעים תקונים , יקרים מפנינים , בם תקן העליונים , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

פתח את פיו בחכמה , הוציא אור תעלומה , תקן זהרי חמה , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

צדיק יסוד העולם , גלה מדרש הנעלם , יכול לפטור העולם , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

קולו זמר עריצים , והכרית את הקוצים , והציל הלחוצים , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

ראה פניו מאירים , בשבתו עם חברים , עת גלה סוד נסתרים , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

שלום רב על משכבו , מה יפיו ומה טובו , דובר אמת בלבבו , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

תורתו מגן לנו , היא מאירת עינינו , הוא ימליץ טוב בעדנו , אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם :

 

אמר רבי עקיבא , אשריכם ישראל , לפני מי אתם מטהרין , ומי מטהר אתכם ,אביכם שבשמים.

ואומר , מקוה ישראל יהוה מה מקוה את הטמאים , אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל:

 

 

 
הנך נמצא ב: דף הבית hidden לג בעומר הילולא דרשבי זמר ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי

התפילין שלי

תפילין

התפילין שלי

טובה אמיתית ליקירי משפחתכם

עילוי נשמה מכבדים בחיים ולאחר החיים

בשמחת כלולותיכם

חתן וכלה

מתפללים להצלחתכם

בשמחת הבר מצווה

בר מצווה

מתפללים להצלחת צאצאיכם

 • Login
  מלל מעל טופס הרישום
  מלל מתחת טופס הרישום
 • יצירת חשבון
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.