• Personal-prayer
Hebrew (Israel)English (United Kingdom)
הרשם לאתר וזכה בתפילה וברכה על ציון הרשב"י הקדוש. שנה טובה ומתוקה
 

זמר בר יוחאי

בר יוחאי

 

בר יוחאי , נמשחת אשרך שמן ששון מחברך

 

בר יוחאי , שמן משחת קדש , נמשחת ממדת הקודש , נשאת ציץ נזר הקדש , חבוש על ראשך פארך

בר יוחאי , מושב טוב ישבת , יום נסת יום אשר ברחת , במערות צורים שעמדת , שם קנית הודך והדרך

בר יוחאי , עצי שטים עומדים , למודי יהוה הם לומדים , אור מפלא אור היקוד הם יוקדים , הלא המה יורוך מוריך

בר יוחאי , ולשדה תפוחים , עלית ללקוט בו מרקחים , סוד תורה כציצים ופרחים , נעשה אדם נאמר בעבורך

בר יוחאי , נאזרת בגבורה , ובמלחמת אש דת השערה , וחרב הוצאת מתערה , שלפת נגד צורריך

בר יוחאי , למקום אבני שיש , הגעת לפני אריה ליש , גם גלת כותרת על עיש , תשורי ומי ישורך

בר יוחאי , בקדש הקדשים , קו ירוק מחדש חדשים שבע שבתות סוד חמשים , קשרת קשרי שי"ן קשריך

בר יוחאי , יו"ד חכמה קדומה , השקפת לכבודה פנימה , שלשים ושתים נתיבות ראשית תרומה , את כרוב ממשח זיו אורך

בר יוחאי , אור מפלה אור מעלה , יראת מלהביט כי רב לה , תעלומה ואין קורה לה , נמת עין לא תשורך

בר יוחאי , אשרי יולדתך , אשרי העם הם לומדיך , ואשרי העומדים על סודך , לבושי חשן תמיך ואוריך

בר יוחאי , נמשחת אשרך שמן ששון מחברך

 

בר יוחאי , זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו במהרה יבא משיח צדקנו עם אליהו נביאנו

 

במהרה בימינו ואמרו כל העם אמן

 

בר יוחאי , נמשחת אשרך שמן ששון מחברך

 

ואשרי הנוסעים על ציונך ולומדים מאמריך

 

 
הנך נמצא ב: דף הבית hidden לג בעומר הילולא דרשבי זמר בר יוחאי

התפילין שלי

תפילין

התפילין שלי

טובה אמיתית ליקירי משפחתכם

עילוי נשמה מכבדים בחיים ולאחר החיים

בשמחת כלולותיכם

חתן וכלה

מתפללים להצלחתכם

בשמחת הבר מצווה

בר מצווה

מתפללים להצלחת צאצאיכם

 • Login
  מלל מעל טופס הרישום
  מלל מתחת טופס הרישום
 • יצירת חשבון
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.